odaberite svoj jezik
 
 
 
 

Uvjeti korištenja web usluga stranice www.molbaodanih.org

 

I. DEFINICIJE

1.1. Sljedeće definicije odnose se na Uvjete korištenja usluga

a)    Davatelj usluga - Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, unesena u Registar udruga i ostalih građanskih i poslovnih organizacija, zaklada i institucija javnog zdravstva Okružnog suda u Krakovu, 11. trgovački okrug Nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS: 55504, matični broj REGON: 356373202. Ured zaklade registriran je u Poljskoj

b)    Bilten – elektronička zbirka materijala i informacija koju je izdala Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, poslana na Korisničku internetsku adresu

c)     Uvjeti korištenja usluga: navedeni Uvjeti određuju uvjete i načine korištenja usluga koje pruža Davatelj usluga

d)    Web usluga – web stranica dostupna na www.molbaodanih.org

e)    Usluga – usluga koju Korisniku pruža Davatelj usluga u elektroničkom obliku na temelju Uvjeta korištenja usluga

f)     Korisnik – osoba koja koristi Uslugu koju pruža Davatelj usluga na temelju Uvjeta korištenja usluga

 

II. OPĆE ODREDBE

2.1. Navedeni Uvjeti korištenja usluga predstavljaju uvjete pružanja elektroničkih usluga prema članku 8. Zakona o elektroničkim uslugama od 18. srpnja 2002. (Journal of Laws /Dz. U./ of 2002, no. 144, item 1204, s izmjenama)

2.2. U skladu s Uvjetima korištenja pristup web usluzi dostupan je svakoj osobi koja ima pristup internetu.

2.3. Ugovor o pružanju Usluga korištenja stupa na snagu u trenutku kada Korisnik počne s korištenjem web usluge. Stupanje na snagu posebnih ugovora, koje je Davatelja usluga naznačio, uvjetovano je ispunjavanjem relevantnog obrasca.

2.4. Web usluge mogu biti korištene ako Korisnikov informacijsko-komunikacijski sustav (IKT sistem) ispunjava sljedeće minimalne kriterije:

  • Koristi internetske preglednike s instaliranim on-line browsing softverom
  • Spojen na mrežu bilo kojega pružatelja usluga u Poljskoj
  • Ima procesor brzine 1.0 GHz ili brži, 256 MB memorije ili više, zvučnu karticu, Windows operativni sistem, Windows Media Player 11 ili noviji te instaliran Adobe Reader softver

2.5. Korisnik je obavezan pristati na Uvjete korištenja usluga

2.6. Korisnik je osobito obavezan:

a)    Koristiti web uslugu na način koji neće omesti njezino normalno funkcioniranje, osobito korištenjem posebnoga softvera ili hardvera

b)    Koristiti Usluge koje je ponudio Davatelj u skladu s trenutačno važećom pravnom regulacijom na teritoriju Republike Poljske i u skladu s odredbama Uvjeta korištenja

c)     ne prenositi ili odašiljati sadržaj, zabranjen pod trenutno važećom pravnom regulacijom, što uključuje sadržaj koji krši osobna prava ili intelektualno vlasništvo, uključujući autorsko pravo Davatelja usluga ili trećih stranaka.

d)    Ne slati ili učitavati na web uslugu neželjen promidžbeni materijal (spam)

2.7. U slučaju uočenoga Korisničkoga djelovanja koje krši odredbe paragrafa od 2.6. a) do 2.6. d) i paragrafa 4.2., Davatelj usluga ima pravo poduzeti mjere za nadoknadu štete koju je Korisnik prouzročio u skladu sa stupnjem štete

2.8. Korisnik može odustati od korištenja web usluge u bilo kojem trenutku

2.9. Davatelj Usluga može, s trenutnim učinkom, oduzeti pravo korištenja web usluga Korisniku, kao i ograničiti mu pristup svim ili dijelovima usluga i izvora koje je nudila web usluga, ako Korisnik prekrši Uvjete korištenja usluga ili trenutno na snazi važeću pravnu regulaciju

 

III. OPSEG USLUGA

3.1. Navedena web usluga omogućava Korisniku korištenje Usluga, posebno: pristup sadržaju (informacije, video-zapisi) učitanom na web uslugu, sudjelovanje u društvenim kampanjama predstavljenima na web usluzi, plaćanje novčanih priloga kao podrška zakonitih aktivnosti Davatelja usluga, naručivanje publikacija Davatelja usluga preko elektroničke pošte, preuzimanjem banera sa stranice filiappeal.org i predbilježba za bilten.

3.2. Informacije koje omogućuju identifikaciju Korisnika, privatne osobe (osobni podatci), a koji su dani dobrovoljno pri prijavi za djelovanje u društvenim kapmanjama predstavljenima na web usluzi, bit će dostupne preko web usluge. Podatci su procesuirani u skladu s odredbama i uvjetima Politike privatnosti danima na web stranici www.molbaodanih.org, dostupno na: http://molbaodanih.org/privacy-policy,3232,c.html

 

3.3. Bilten može biti naručen ispunjavanjem obrasca koji je Davatelj usluga prikazao na stranici web usluge s podatcima upisanim u pripadajuća polja te davanjem pristanka na primanje informacija elektroničkim načinom. Korisnik je obvezan dati isključivo istinite podatke te one podatke koje smije otkriti.

3.4. Pretplata na bilten web usluge besplatna je i dostupna svakom Korisniku.

3.5. Korisnik može u bilo kojem trenutku povući suglasnost za primanjem biltena klikom na link za deaktivaciju koji je sastavni dio svakog biltena ili slanjem izjave o prekidu primanja elektroničkim ili pisanim putem na adresu Davatelja usluga.

 

IV. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

4.1. Intelektualna vlasnička prava na cjelokupni sadržaj web usluge, a naročito autorska prava na dijelove koji se tiču slika, tekstova, tekstova sa slikama, ili navođenja, selekcije i vizualnih rješenja sadržaja danog na web usluzi, zaštićena su. Nositelj prava je Davatelj usluga i drugi pružatelji s kojima Davatelj ima posebne ugovore.

4.2. Korisnik ima pravo koristiti sve dostupne materijale na web usluzi u dopuštenom obujmu. Međutim, Korisnik može koristiti autorizirane banere sa stranice filialappeal.org samo u skladu s Uvjetima korištenja definiranima na web usluzi. Korištenje ostalih materijala dostupno je uz specijalnu dozvolu odgovorne osobe.

 

V. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

5.1. Davatelj usluga nije odgovoran za:

a)    Ikakvu štetu nastalu Korisniku korištenjem  web usluge na način na koji ono krši prava trećih stranaka

b)    Tehničke probleme ili tehnička ograničenja hardvera, uređaja, IKT sustava ili telekomunikacijske infrastrukture koju koristi Korisnik, a koji sprječavaju ispravan rad web usluge i ponuđenih Usluga na web usluzi od strane Korisnika

c)     Bilo koju štetu uzrokovanu stavljanjem u praksu sadržaja dostupnoga na web usluzi

d)    Bilo koju drugu štetu uzrokovanu Korisničkim ne poštivanjem Uvjeta korištenja usluga

 

VI. REKLAMACIJE

6.1. Korisnik ima pravu uputiti pisanu žalbu na djelovanje Web usluge na sljedeću adresu: Instytut Ks. Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków te na internetsku adresu: kontakt@ratujmyrodzine.pl

6.2. žalba treba uključivati: Korisnikovo puno ime i adresu te detaljan opis razloga žaljenja.

6.3. sve žalbe bit će pregledane u roku koji iznosi maksimalno 21 dan od dana njihova dospijeća. Podnositelj žalbe biti će obaviješten o odlukama vezanima uz njegovu žablu u hitnom roku.

6.4. Žalbe vezane uz probleme nastale nepridržavanjem Uvjeta korištenja usluga ne će biti razmatrane, o čemu će Podnositelj biti hitno obaviješten.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Detaljne odredbe i uvjeti obrade Korisničkih osobnih podataka određeni su u dijelu „Politika privatnosti“ na internetskoj adresi:http://molbaodanih.org/privacy-policy,3232,c.html

7.2. O slučajevima koji nisu pod okriljem Uvjeta korištenja usluga odlučivat će se po odredbama poljskog civilnog prava i drugih zakona.

7.3. odredbe navedenih Uvjeta korištenja usluga uređene su u skladu sa zakonodavstvom Republike Poljske

7.4. Korisnik web usluga može ostvariti slobodan pristup Uvjetima korištenja usluga u bilo koje vrijeme preko hiperlinka na naslovnoj stranici web usluge u obliku pogodnom za preuzimanje, spremanje i printanje